PROF.DR. CEMİL KOÇAK : “ HER DEVLET BİLİNMESİNİ İSTEDİĞİ ‘TARİHİ OLUŞTURUR”

İstanbul Türk Ocağı 100. Yıl Sohbetleri  kapsamında   21 Mart    Cuma günü saat 18.00’ de  “ Cumhuriyet Dönemi Tarihçiliği  ”  konulu bir panel  düzenlendi.

İstanbul Türk Ocağı konferans salonunda gerçekleştirilen panel , İstanbul  Türk Ocağı  Başkanı Dr. Cezmi Bayram’ın açılış konuşmasıyla başladı

Panelde söz alan Prof. Dr. Cemil Koçak , “ Tarihi olaylar günümüze yansıması bakımından önemlidir. “ dedi. Politikayı , siyaseti ve ideolojiyi etkilen bir tarihten bahsedildiğini ifade eden Koçak , şöyle dedi : “ Eğer tarihsel bilginiz eksikse , günümüzde olan bitenleri anlayamazsınız. Birçok problem , günümüze ait değildir. Temelleri geçmişte yatmaktadır.”

Cumhuriyet dönemi tarihçiliğinin en büyük sorunun ideoloji kalıbında kalınarak olayların açıklanması olduğunu belirten Koçak , “ Resmi tarihimizin kötü yanlarından biri de bazı konuların tam manasıyla konuşulamamasıdır.” dedi.

Cumhuriyet dönemi tarihçiliğinde her konunun konuşulmamasının istendiğini  vurgulayan Koçak , şöyle konuştu : “ Dünyanın neresine gidilirse gidilsin , her devlet bilinmesini istediği ‘ tarih’ oluşturur ve bu hiçbir yerde değiştirilmez.”

Cumhuriyet döneminin bilinmeyen tartışmalarına da yer veren Koçak, şunları ifade etti : “ İkinci meclisin yasa tasarısında , İstanbul’daki subayların durumları düzenleniştir. Ancak Milli Mücadele’nin ne zaman başladığı tartışılmıştır. Sonunda İstanbul’un işgali ( 16 Mart 1920) öne sürülmüştür. Ancak o tarih de  değiştirilip , 19 Mayıs 1919 Milli Mücadelenin başlangıcı seçilmiştir.”  

Onur Kaplan