Gaspıralı Sempozyumu Programı - Bitti

24 Eylül 2014

PROGRAM

15Ekim 2014 (Çarşamba)

 

Açılış:İstanbul Üniversitesi Cemil Bilsel Konferans Salonu/10:00-12:00

 

Konuşmacılar

           

Türk Ocakları İstanbul Şube Başkanı Dr. Cezmi BAYRAM

Kırım-Tatar ve Türk Filoloji Fakültesi DekanıDoç. Dr. Bekir MAMUTOV

            İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa ÖZKAN

İstanbul Üniversitesi RektörüProf. Dr. Yunus SÖYLET

 

Protokol Konuşmaları

 

Öğle Yemeği:12:00-14:00

 

 

OTURUMLAR

15Ekim 2014 (Çarşamba)

 

I. OTURUM (15Ekim 2014)

 

SALON I: EDEBİYAT FAKÜLTESİ KURUL ODASI

SAAT: 14:00-15:30

 

Oturum Başkanı:Prof. Dr. Cezmi Eraslan

 

14:00-14:20 Prof. Dr. Kazım Yetiş (Türkiye)

İsmail Gaspıralı’yı Dilde, Düşüncede, İşte Birlik Fikrine Getiren Şartlar ve İhtiyaçlar

14:20-14:40 Prof. Dr. Tahsin Görgün (Türkiye)

21 Yüzyılda Bir Türk Dünyasından Bahsetmek (Geçen Yüzyıl İçinde Türk Dünyası

Nereden Nereye Geldi?)

14:40-15:00 Prof. Dr. Ali Osman Gündoğan (Türkiye)

Türk Düşüncesi İçin Bir Zemin: Dilde Fikirde İşte Birlik

15:00-15:20 Doç. Dr. Süleyman Dönmez (Türkiye)

İsmail Gaspıralı’nın ‘Dilde, Fikirde, İşte Birlik’ İdeali ve Türk Devlet Felsefesi

Müzakere:15:20-15:30

 

Çay Arası:15:30-15:40

 

 

SALON II: EDEBİYAT FAKÜLTESİ KÜTÜPHANESİ

SAAT:14:00-15:30

 

Oturum Başkanı:Prof. Dr. Zeynep Tarım Ertuğ

 

14:00-14:20 Prof. Dr. Yücel Öztürk (Türkiye)

Kırım Hanlığı ve Osmanlı Kuzey Siyaseti

14:20-14:40Doç. Dr. Nuri Kavak (Türkiye)

Kırım Tatarları’nda Gündelik Hayat (XVII-XVIII. Yüzyıl)

14:40-15:00Kemal Gurulkan (Türkiye)

Kırım Tatar Muhtar Cumhuriyeti'nin Osmanlı Devlet Adamları ile yazışmaları

15:00-15:20Doç. Dr. Kemal Özcan (Türkiye)

XX. Asırda Kırım Türklerinin Dramı

Müzakere:15:20-15:30

 

Çay Arası:15:30-15:40

 

 

II. OTURUM (15Ekim 2014)

 

SALON I: EDEBİYAT FAKÜLTESİ KURUL ODASI

SAAT:15:40-17:10

 

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Mualla Uydu Yücel

 

15:40-16:00 Prof. Dr. Halil Bal (Türkiye)

Gaspıralı İsmail Bey’in Türk Dünyasını Uyandırma Çabaları

16:00-16:20 Prof. Dr. Şuayip Karakaş (Türkiye)

İsmail Gaspıralı’nın Türkistan’daki Tesirleri

16:20-16:40 Doç. Dr. MarufjonYuldashev (Türkiye)

İsmail Gaspıralı ve Türkistan Aydınları

16:40-17:00Doç. Dr. İsmail Türkoğlu (Türkiye)

İsmail Gaspıralı’nın Çağdaş Diğer Türk-Tatar Aydınlarıyla İlişkileri

Müzakere:17:00-17:10

 

 

SALON II: EDEBİYAT FAKÜLTESİ KÜTÜPHANESİ

SAAT:15:40-17:10

 

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Ahmet Taşağıl

 

15:40-16:00 Prof. Dr. Abdülkadir İlgen

Gaspıralı’nın İzinde Türk Dünyasını Yeniden Düşünmek

16:00-16:20 Doç. Dr. İbrahim Maraş (Türkiye)

Çağdaş Türk Düşüncesinde Medeniyet Tartışmaları ve İsmail Gaspıralı

16:20-16:40 Yrd. Doç. Dr. Vügarİmanbeyli (Türkiye)

Klasik Avrasyacı Anlayış ve İsmail Gaspıralı’nın Görüşleri

16:40-17:00 Dr. ZaynabidinAbdirashidov (Japonya)

İsmail Gaspıralı ve Türkistan’ın Yeni Tarihi Meselesi

Müzakere:17:00-17:10

 

Akşam Yemeği

 

16Ekim 2014 (Perşembe)

 

 

III. OTURUM (16Ekim 2014)

 

SALON II: EDEBİYAT FAKÜLTESİ KÜTÜPHANESİ

SAAT:09:00-10:30

 

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Okan Yeşilot

 

09:00-09:20Prof. Dr. Mehmet Saray (Türkiye)

Gaspıralı İsmail Bey’in Fikirlerini Gerçekleştirmek Hâlâ Mümkündür?

09:20-09:40Prof. Dr. Abdullah Gündoğdu (Türkiye)

Gaspıralı’nın Sırat-ı Müstakim ve Sebilürreşad Mecmuasındaki Yazıları Üzerine Bir İnceleme

09:40-10:00Doç. Dr. Kutluk Kağan Sümer (Türkiye)

Ağır Yükle Uzun Yol: Kırım’da Cedidizmden Milli Harekete

10:00-10:20Yrd. Doç. Dr. Hasan Demiroğlu (Türkiye)

Gaspıralı İsmail Bey’in İdil-Ural Türk Gazetelerindeki (1905-1914) Fikirlerinin Günümüze Yansımaları

Müzakere:10:20-10:30

 

Çay Arası:10:30-10:40

 

IV. OTURUM (16Ekim 2014)

           

SALON II: EDEBİYAT FAKÜLTESİ KÜTÜPHANESİ

SAAT:10:40-11:50

 

Oturum Başkanı:Prof. Dr. Azmi Bilgin

 

10:40-11:00 Prof. Dr. Yavuz Akpınar (Türkiye)

İsmail Gaspıralı’nın Tercüman’da Kullandığı Takma Adlar

11:00-11:20 Dr. Yılmaz Özkaya (Türkiye)

Tercüman Gazetesinden Azerbaycan Edebiyat Tarihine Dair Katkılar

11:20-11:40 Komila Topal (Türkiye)

İsmail Gaspıralı’nın İngilizceye Aktarılan Roman ve Hikayeleri

Müzakere:11:40-11:50

 

Öğle Yemeği:12:00-13:30

 

 

V. OTURUM (16Ekim 2014)

 

SALON II: EDEBİYAT FAKÜLTESİ KÜTÜPHANESİ

SAAT:13:30-15:00

 

Oturum Başkanı:Doç. Dr. Hatice Tören

 

13:30-13:50Prof. Dr. Kamil Veli Nerimanoğlu (Türkiye)

İsmail Gaspıralı’nın Nazariye ve Uygulama Açısından Türk Dünyasındaki Ortak Edebi Türk Dili Konseptinin İlmi, Tarihi, Politik, Sosyal Temelleri

13:50-14:10Dr. NazleYayayeva (Kırım)

İsmail Gaspıralı’nın Milli Tahsilin İnkişafına Büyük Hissesi

14:10-14:30Prof. Dr. Elman Guliyev (Azerbaycan)

İsmail Gaspıralı’nın Eserlerinde Kadın Konusu

14:30-14:50Yrd. Doç. Dr. Selçuk Türkyılmaz (Türkiye)

İsmail Gaspıralı’nın Kadınların Eğitimi Hakkında Görüşleri

Müzakere:14:50-15:00

 

Çay Arası:15:00-15:10

 

 

VI. OTURUM (16Ekim 2014)

 

SALON II: EDEBİYAT FAKÜLTESİ KÜTÜPHANESİ

SAAT: 15:10-16:40

 

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Ali Şükrü Çoruk

 

15:10-15:30Prof. Dr. DiliaraUsmanova (Tataristan)

İsmail Gaspıralı, Fatih Kerimi ve Sadri Maksudî’nin Avrupa Seyahatleri: Bir Karşılaştırmalı Analiz

15:30-15:50Yrd. Doç. Dr. Alper Alp (Türkiye)

İsmail Gaspıralı’nın İzinde Ceditçi Bir Aydın Olarak Sadri Maksudî

15:50-16:10Arş. Gör. Leyla Kerimova (Azerbaycan)

Gaspıralı İsmail Bey’in Dilde Fikirde İşte Birlik İdeolojisinin Mehmet Akif Ersoy’un Eserlerine Etkisi

16:10-16:30Arş. Gör. Ayten Abbasova  (Azerbaycan)

İsmail Bey Gaspıralı’nın ‘Dilde Fikirde İşte Birlik’ Düşüncesinin Cengiz Dağcı Eserlerinde Tezahürleri

Müzakere:16:30-16:40

 

Akşam Yemeği

 

 

17 Ekim 2014 (Cuma)

 

 

VII. OTURUM (17 Ekim 2014)

 

SALON I: EDEBİYAT FAKÜLTESİ KURUL ODASI

SAAT:09:00-10:30

 

Oturum Başkanı:Doç. Dr.Enfel Doğan

 

09:00-90:20Doç. Dr. AlimeYayayeva  (Kırım)

İsmail Gaspıralı’nın ‘Dar-ur Rahat Müslümanları’ ve ‘Frenkistan Mektupları’ Romanları

09:20-09:40Doç. Dr. GülnaraAcimambetova (Kırım)

İsmail Gaspıralı’nın ‘Frenkistan Mektupları’ Romanının Dil Hususiyetleri

09:40-10:00 Doç. Dr. LeniyaraSelimova (Kırım)

İsmail Gaspıralı’nın ‘Tonguç’ ve ‘Şafak’ Risaleleri Üzerine

10:00-10:20Doç. Dr. RanettaGafarova (Kırım)

Tercüman Gazetesindeki Rusça Metinlerin Janr ve Tipleri

Müzakere:10:20-10:30

 

Çay Arası:10:30-10:40

 

 

SALON II: EDEBİYAT FAKÜLTESİ KÜTÜPHANESİ

SAAT:09:00-10:30

 

Oturum Başkanı:Prof. Dr. Gülay Öğün Bezer

 

09:00-09:20Prof. Dr. AlfinaSibgatullina  (Rusya)

Kazan Tatar Edebiyatında İsmail Gaspıralı İmajı

09:20-09:40Doç. Dr. BahodirKarimov (Özbekistan)

Özbek Yazarlarının İsmail Gaspıralı’ya Adayarak Yazdıkları Eserler Hakkında

09:40-10:00Doç. Dr. GulnaraSeitvanieva (Kırım)

Gaspıralı İsmail’in Neşirlerinde Mizahın Yeri ve Önemi (Ha-ha-ha Gazetesi Örneği

10:00-10:20ZeraBekirova (Kırım)

Alem-i Nisvan’danNenkecan Dergisine: Mevzuları ve Müellifleri

Müzakere:10:20-10:30

 

Çay Arası:10:30-10:40

 

VIII. OTURUM (17 Ekim 2014)

 

SALON II: EDEBİYAT FAKÜLTESİ KURUL ODASI

SAAT:10:40-11:50

 

Oturum Başkanı:Prof. Dr. Arzu Terzi

 

10:40-11:00 Prof. Dr. Ali Arslan (Türkiye)

Gaspıralı İsmail Bey’in Osmanlı Eğitimine Etkisi

11:00-11:20 Prof. Dr. İsmail H. Demircioğlu (Türkiye)

İsmail Gaspıralı ve Değer Eğitimi

11:20-11:40 Doç. Dr. ZekiyaMamutova (Kırım)

Usul-i Cedid Metodunun Kültürel Özellikleri

Müzakere:11:40-11:50

 

Öğle Yemeği:12:00-14:00

 

 

IX. OTURUM (17 Ekim 2014)

 

SALON I: EDEBİYAT FAKÜLTESİ KURUL ODASI

SAAT:14:00-15:30

 

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Halil Bal

 

14:00-14:20Doç. Dr. AhtemCelilov (Kırım)

İsmail Gaspıralı’nın Manevi Mirası ve Bugünkü Genç Türklük

14:20-14:40Dr. NarimanSeyityahya (Kırım)

20. Yüzyılın Başlarında Kırım Tatar Edebiyatı

14:40-15:00Doç. Dr. GalinaMişkiniene (Litvanya)

Litvanya Tatarlarının Kırım’daki İslam Medeniyeti İle İlişkileri

15:00-15:20Doç. Dr. Dina Mustafina(Tataristan)

İsmail Gaspıralı’nın Vefatı Haberinin Uyandırdığı Üzüntü ve Tatar Basınına Yansıması

Müzakere: 15:20-15:30

 

Çay Arası:15:30-15:40

 

 

KAPANIŞ OTURUMU

Edebiyat Fakültesi Kurul Odası

15:40-16:10

 

 

 

Onur Kurulu

Prof. Dr. Yunus Söylet                      İstanbul Üniversitesi Rektörü

Prof. Dr. Fevzi Yakubov                   Kırım Mühendislik Pedagoji Üniversitesi Rektörü

 

Bilim Kurulu

Prof. Dr. Mahmut Ak                        İstanbul Üniversitesi Rektör Yardımcısı

Prof. Dr. Cezmi Eraslan                     İstanbul Üniversitesi AİİTE Müdürü

Prof. Dr. Ali Arslan                           İstanbul Üniversitesi

Prof. Dr. Mualla U. Yücel                 İstanbul Üniversitesi

Prof. Dr. Gülay Öğün Bezer              Marmara Üniversitesi

Prof. Dr. Okan Yeşilot                      Marmara Üniversitesi

Prof. Dr. Ahmet Kanlıdere                Marmara Üniversitesi

Prof. Dr. Ahmet Taşağıl                    Mimar Sinan Üniversitesi

Prof. Dr. Abdulvahap Kara               Mimar Sinan Üniversitesi

Prof. Dr. Ali Şükrü Çoruk                 İstanbul Üniversitesi

Doç. Dr. Abdulkadir Emeksiz           İstanbul Üniversitesi

Yrd. Doç. Dr. Ali Ahmetbeyoğlu      İstanbul Üniversitesi

 

Danışma Kurulu

Prof. Dr. Yavuz Akpınar                   Ege Üniversitesi

Prof. Dr. Mehmet Saray                    İstanbul Üniversitesi

Prof. Dr. Halil Bal                             İstanbul Üniversitesi

Doç. Dr. İsmail Türkoğlu                   Mimar Sinan Üniversitesi

 

Düzenleme Kurulu

Düzenleme Kurulu Başkanları

Prof. Dr. Mustafa Özkan                   İ.Ü. Edebiyat Fakültesi Dekanı

Dr. Cezmi Bayram     İ                      İstanbul Türk Ocağı Başkanı

Düzenleme Kurulu Üyeleri

Doç. Dr. Fatih M. Sancaktar             İ.Ü. Edebiyat Fakültesi

Doç. Dr. RanettaGafarova                KMPÜ Kırım-Tatar Türk Filoloji Fakültesi

Doç. Dr. LeniyaraSelimova               KMPÜ Kırım-Tatar Türk Filoloji Fakültesi

Doç. Dr. ZekiyaMamutova                KMPÜ Kırım-Tatar Türk Filoloji Fakültesi

Yrd. Doç. Dr. Nuri Sağlam               İ.Ü. Edebiyat Fakültesi

Yrd. Doç. Dr. Ramazan E. Güllü      İ.Ü. Edebiyat Fakültesi

Yrd. Doç. Dr. Metin Ünver               İ.Ü. Edebiyat Fakültesi

Yrd. Doç. Dr. İsmail Karaca             İ.Ü. Edebiyat Fakültesi

Kemal Gurulkan                                Başbakanlık Osmanlı Arşivi

 

Sekretarya

Doç. Dr. Fatih M. Sancaktar              İ.Ü. Edebiyat Fakültesi

Doç. Dr. LeniyaraSelimova               KMPÜ Kırım-Tatar Türk Filoloji Fakültesi

Yrd. Doç. Dr. Ramazan E. Güllü      İ.Ü. Edebiyat Fakültesi

Sosyal Alanımız

Sosyal Alanlarımızı Takip Edebilir, Bizden Anında Haberdar Olabilirsiniz

Etkinlik Sitelerimiz

www.millimefkuremektebi.com/

Prof. Dr. Orhan Okay'ın Ardından

Prof. Dr. Abdullah UçmanBeşir AyvazoğluProf. Dr. Mehmet Tekin

100 Yıl Sohbetlerinin Açılış Programı

 Dernek olarak,  2015-2016 dönemi faaliyetlerimize Ekim ayı itibariyle başlıyoruz. Geleneksel hale g

Batı Trakya Gezimiz

                                   BURASI “BATI TRAKYA” “O evler ki köhne,yosun tutmuş kiremitleriÇ

E-Kitap: Balkanlarda Türk Kültürü: Bulgaristan Örneği Uluslararası Sempozyumu

Balkanlarda Türk Kültürü: Bulgaristan Örneği Uluslararası Sempozyumu 27-28 Eylül 2018 İstanbul / 29

Neden Sorumsuzluk Yaygın - Yrd. Doç. Dr. Songül Demir

NEDEN SORUMSUZLUK YAYGIN İstanbul Türk Ocağı 100. Yıl Sohbetleri  kapsamında   03  Aralık Cuma günü

Başkanımız Yalova Üniversitesi Akademik Yılı Açılış Törenine Katıldı

Şube Başkanımız Dr. Cezmi Bayram Yalova Üniversitesi akademik yılı açılış törenine katıldı.

İstiklal Marşı

İstiklal Marşı'mızın kabulünün 95. Yılını kutluyor, milli şairimiz merhum Mehmet Akif Ersoy'u

Hikâye Yarışması Sonuçları

1) Yarışma Heyetimizin titiz değerlendirmeleri sonucu ödül almağa hak kazananlar.   1. YASEMİN AYB

İhtiyacımız İdeolojik Eğitim Değil - Karar Gazetesi

Kuruluşunun üzerinden 80 yıl geçtiği halde eğitim tartışmalarının merkezinde yer almaya devam eden K