Ekim 1917 Sovyet İhtilali nin Yüzüncü Yılında Türk Dünyası ndaki Bağımsızlık Fikri ve Siyasi Hareketler Uluslararası Sempozyumu

03 Mayıs 2017

Kafkasya, Kırım, İdil-Ural bölgeleri ile Türkistan birçok Türk devletinin ve topluluğunun uzun asırlar boyunca hüküm sürdüğü önemli coğrafyalardır. Bu coğrafyalar birçok siyasi birlikteliğe, devlete ve kültüre beşiklik yapmıştır. Ancak Çarlık Rusya’sı 16. yüzyılın ikinci yarısından itibaren önce İdil-Ural bölgesini, daha sonra 18. ve 19. yüzyılda Kafkasya ve Türkistan’ın büyük bölümünü işgal etmiştir. Bu işgaller Çarlık Rusya’sını Asya’nın en önemli ve büyük bölümüne sahip devleti haline getirmiştir. Böylece Türkistan dahil adı geçen coğrafyalarda artık bağımsız bir Türk devleti kalmamıştır.
Ancak Ruslara karşı Türk topluluklarının ilk işgal yıllarından itibaren direniş ve mücadeleleri vuku bulmuştur. Bununla birlikte 20. yüzyıl, bu mücadelelere yeni ve önemli bir zemin hazırlamıştır. Bu zeminin en önemli olayları Osmanlı coğrafyasını da etkileyen I. Dünya Savaşı ve özellikle Rusya’da yaşanan siyasi ve sosyal çalkantıların sonucunda ortaya çıkan Ekim 1917 Sovyet Devrimi’dir. Bu olaylar Osmanlı Devleti’nden Türkiye Cumhuriyetine geçiş evresine denk gelmiştir. Ancak bu olayların asıl etkisi Kırım, İdil-Ural, Kafkasya, Türkistan bölgelerinde hissedilmiştir. Nitekim bu bölgelerde fikri, siyasi hareketler, muhtar ve bağımsız devletler ortaya çıkmıştır. Bu dönemde ortaya çıkan hareketler kendi bölgesinde ayrılmaz bir bütünlük arz etmiş, fikri ve siyasi birliktelik vücuda getirmiştir. Diğer taraftan I. Dünya Savaşı’nda Rusya ve Osmanlı Devleti arasında yaşanan mücadele ortamı, bu fikri ve siyasi hareketlere farklı bir boyut kazandırmıştır. Bu meyanda İttihat ve Terakki Cemiyeti’nin Rusya üzerindeki politikaları ve Türklerin yaşadığı coğrafyalardaki İttihatçıların faaliyetleri yeni ilişkiler zeminini hazırladığı gözden uzak tutulmamalıdır.  
İşte bu noktalardan hareketle İstanbul Üniversitesi’nin akademik desteğinde Türk Ocağı İstanbul Şubesi I. Dünya Savaşı ve Ekim 1917 Sovyet Devrimi bağlamında “Ekim 1917 Sovyet Devrimi’nin Yüzüncü Yılında Türk Dünyası’ndaki Bağımsızlık Fikri ve Siyasi Hareketler” adlı uluslararası bir sempozyumu 16-17 Ekim 2017 tarihleri arasında düzenleme kararı almıştır.
Sempozyuma katılımınızı diler, saygılar sunarız.

Sempozyum Düzenleme Kurulu

Sekretarya
Doç. Dr. Fatih M. Sancaktar
Yrd. Doç. Dr. Ayna Askeroğlu Arslan
Yrd. Doç. Dr. Ramazan E. Güllü

Sosyal Alanımız

Sosyal Alanlarımızı Takip Edebilir, Bizden Anında Haberdar Olabilirsiniz

Etkinlik Sitelerimiz

www.millimefkuremektebi.com/

Şehitlerimiz

Van/Tendürek 8 şehit. Hakkari/ Çukurca 7 şehit. Hakkari/ Şemdinli 5 şehit. Mardin/ Dargeçit 4 şeh

Türk Dünyası Haber Ajansı

Türk Ocakları İstanbul Şubesi’nin daveti üzerine  Avrasya Türk Dernekleri Federasyonu,İstanbul No

BARIŞ ONUR SARGIN'A VE EŞİNE ACİL ŞİFA DİLERİZ.

Kiminin talebesi, kiminin ağabeyi, kiminin başkanı, kiminin arkadaşı ama herkesin çok sevdiği, beyef