Ekim 1917 Sovyet İhtilali’nin Yüzüncü Yılında Türk Dünyasındaki Bağımsızlık Fikri Ve Siyasi Hareketler Uluslararası Sempozyumu

21 Kasım 2017

BASIN BÜLTENİ

İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü, Türk Ocağı İstanbul Şubesi ve T.C Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın katkıları ile düzenlenen “Ekim 1917 Sovyet İhtilali’nin Yüzüncü Yılında Türk Dünyasındaki Bağımsızlık Fikri ve Siyasi Hareketler Uluslararası Sempozyumu” 16-17 Ekim 2017 tarihlerinde Azerbaycan, Litvanya, Gürcistan, Kazakistan, Tataristan, Özbekistan ve Türkiye’den 37 bilim insanının katılımları ile gerçekleşti.

16 Ekim 2017 tarihinde İstanbul Üniversitesi Rektörlük Binası, Mavi Salon’da Türk Ocakları İstanbul Şube Başkanı Sayın Dr. Cezmi Bayram’ın açılış konuşması ve sunumuyla başlayan sempozyumda sırasıyla İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hayati Develi, İstanbul Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mahmut Ak ve Azerbaycan Milli Meclisi’nin 3. Dönem Milletvekili Sayın Ganire Paşayeva tarafından protokol konuşmaları gerçekleştirildi. 17 Ekim 2017 tarihinde oturumlara İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Kurul Odası’nda devam edildi. 

İki gün boyunca toplamda 8 oturumun yapıldığı programda Rusya’da yaşanan siyasi ve sosyal çalkantıların sonucunda ortaya çıkan Ekim 1917 Sovyet İhtilali’nin Kırım, İdil-Ural, Kafkasya, Türkistan bölgelerinde yaşayan Türk topluluklarına etkileri ele alınmıştır. Bu bağlamda İttihat ve Terakki Cemiyeti’nin Türkistan’daki faaliyetleri, Orta Asya’da Milli Hareketler, İdil-Ural Türkleri arasında bağımsızlık fikrinin ortaya çıkışı, Türkistan’da düzenlenen Kurultaylar, Litvanya Tatarlarının Kırım ve Azerbaycan milli mücadelesine katkıları, Rusya’da Şubat Devrimi, Müslüman Tatar toplumunda ihtilalin yansımaları, Bağımsızlık fikirlerinin Kafkasya’daki yansımaları, Sovyet İhtilalinin Azerbaycan’daki etkileri, Sultan Galiyev’in fikirleri, Acara Bölgesi’nde Sovyet İhtilalinin etkileri, Kazak Alaş Milli Hareketi, Mustafa Çokay’ın mücadelesi meseleleri gibi önemli konulara yer verilmiştir.

Sempozyumun kapanış oturumunda aşağıdaki kararlar alınmıştır:

  1. Sovyet Dönemi Türk Dünyası Tarihinin objektif ve yeni bilgiler ışığında tekrar yazılmalı
  2. Sovyet döneminde muhaceretteki Türkistanlı ve diğer bölge aydınlarının mücadeleyle ilgili özellikle Almanya, Fransa, Polonya ve Türkiye gibi ülkelerdeki dergi, kitap gibi yayınları tek tek tespit edilerek incelenmeli
  3. Sovyetlerin dil ve alfabe politikaları araştırılmalı ve günümüzdeki Türk Dünyası alfabe birliği çalışmalarına etkileri tespit edilmeli
  4. Sovyetlerin Türk halklarının İsmail Gaspıralı’nın dilde, fikirde ve işte birlik fikrinin hayata geçmesini önlemek için yaptığı çalışmalar ve bugünkü Türk Dünyası çalışmalarına olumlu olumsuz etkileri araştırılmalı
  5. Sempozyumda sunulan bildiriler kitap olarak basılmalı ve çeşitli ülkelerin kütüphanelerine gönderilmeli
  6. Türk dünyası ülkeleri sempozyum, kongre, çalıştay gibi bilimsel toplantılarda kendi ana dillerinde sunum yapmaya gayret göstermeli

Sosyal Alanımız

Sosyal Alanlarımızı Takip Edebilir, Bizden Anında Haberdar Olabilirsiniz

Etkinlik Sitelerimiz

www.millimefkuremektebi.com/

Başımız Sağolsun!

Hakkari'de hain terör örgütü ile çıkan çatışmada şehit düşen asker ve korucularımıza Allah'tan rahme

GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE ÖZBEKİSTAN

İstanbul Türk Ocağı Yüksek Lisans ve Doktora öğrencileri toplantıları 4 Nisan’da Bahshanda RAFİYEVA'

Kızılelma'nın Tarihçesi - Karar Gazetesi - Beşir Ayvazoğlu

Afrin harekât bölgesine sevk edilen askerlerimizden birinin kendisine “İstikamet neresi?” diye soran